Home Page > Wielkopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - PFRON
Address: Lindego 6, 60-573 Poznań
Wielkopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wyposażony w oznaczenia schodów, nakładki na poręcze i tabliczki brajlowskie na drzwiach.

Adaptation type

  • Braille overlays on handrails
  • Braille plates
  • Contrast markings on stairs