Home Page > Oddział Altix w Poznaniu
W Poznańskim oddziale firmy Altix dostępne są linie prowadzące, pola uwagi, tabliczki brajlowskie i informacja głosowa na drzwiach wejściowych. Ułatwia to dostęp do punktu Klientom firmy.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Tactile floor guide strips
  • Tactile floor markings