Home Page > Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zostały zamontowane nakładki kontrastowe na schodach zewnętrznych oraz tabliczki brajlowskie dla oznaczenia toalet.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Contrast markings on stairs