Home Page > Fundacja Szansa - Jesteśmy Razem, Instytut Rehabilitacji Niewidomych