Home Page > Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą skorzystać z mapy tyflograficznej. Muzeum zakupiło również wygrzewarkę Zy-Fuse, która służy wytwarzaniu wypukłych ilustracji zabytków i eksponatów.

Adaptation type

  • Tactile graphics heater
  • Tactile plans