Home Page > Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej
Address: ul. Leśna 7, 16-010 Wasików
W Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą skorzystać z mapy tyflograficznej. Muzeum zakupiło również wygrzewarkę Zy-Fuse, która służy wytwarzaniu wypukłych ilustracji zabytków i eksponatów.

Adaptation type

  • YourWay Beacon
  • Tactile graphics heater
  • Tactile plans