Home Page > Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Address: ul. Księdza Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oferuje studentom z dysfunkcją wzroku udogodnienia w postaci tabliczek tyflograficznych, które stanowią oznaczenia sal.

Adaptation type

  • Braille plates