Home Page > Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku oferuje studentom z dysfunkcją wzroku udogodnienia w postaci tabliczek tyflograficznych, które stanowią oznaczenia sal.

Adaptation type

  • Braille plates