Home Page > Restauracja Paradiso w Białymstoku
W restauracji Paradiso w Białymstoku osoby niewidome i niedowidzące mają do dyspozycji menu w piśmie Braille-a, tabliczkę tyflograficzną i płynomierz.

Adaptation type

  • Braille plates
  • Tactile plans