Home Page > Restauracja Węgierska Tokaj w Kielcach
W restauracji Węgierskiej w Kielcach osoby niewidome i niedowidzące mają do dyspozycji menu w piśmie Braille'a.

Adaptation type

  • Braille guides or documents