Home Page > Restauracja Węgierska Tokaj w Kielcach
Address: Icchoka Malmeda 7, 15-440 Białystok, Poland
W restauracji Węgierskiej w Kielcach osoby niewidome i niedowidzące mają do dyspozycji menu w piśmie Braille'a.

Adaptation type

  • Braille guides or documents