Home Page > Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku
Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku jest wyposażone w plan tyflograficzny oraz wygrzewarkę Zy-Fuse umożliwiającą tworzenie wypukłych grafik zabytków i eksponatów na papierze pęczniejącym.

Adaptation type

  • Tactile graphics heater
  • Tactile plans