Home Page > Urząd Miasta Działdowo > YourWay Beacon: Plan 1 Piętra - Urząd Miasta Działdowo

Znajdujesz się w korytarzu, twarzą skierowany do planu tyflograficznego.
Kierując się w lewą stronę idziesz korytarzem, mijasz po lewej stronie dwie toalety. Następnie po otwarciu drzwi po lewej stronie pomieszczenie biurowe sekretarza, a dalej informatyków. Idąc dalej po otwarciu drzwi dojdziesz do małego korytarza gdzie idąc prosto dojdziesz do Sali zamkowej Muzeum Pogranicza, a kierując się w lewo po prawej stronie znajduje się winda.
Kierując się w prawo z miejsca gdzie znajduje się plan wejdziesz do niewielkiego korytarza z pomieszczeniami biurowymi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu- od prawej kolejno 7A, 7B oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego –kolejno pokój numer 7C, 7D.
Natomiast z tyłu masz za sobą schody, 5 stopni prowadzi do pomieszczenia numer 9 (mają tutaj swoje stanowisko pracy- pracownicy Wydziału Organizacyjnego, Służby bhp oraz Archiwum Zakładowego).