Home Page > Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk - Centrum św. Jana > YourWay Beacon: Tablica informacyjna numer pięć - zwieńczenie stalli Snycerzy, cykl obrazów: „Panny mądre i głupie”, stalle gotyckie, rzeźba świętego Jana ze zwieńczenia bramy ogrodzenia.
Zwieńczenie stalli Snycerzy Autor: nieznany Datowanie: około tysiąc siedemset dziesiąty rok drewno polichromowane, złocone, srebrzone Rzeźbione zwieńczenie z drewna dębowego jest polichromowane, złocone i srebrzone. Głęboki relief przedstawia pięć postaci kobiecych w bogato fałdowanych sukniach. Owe alegorie cnót z atrybutami umieszczono na tle z gęstych splotów liści akantu. Od lewej, na zwieńczeniu, ukazano: Mądrość, Nadzieję, Miłość, Sprawiedliwość i Umiarkowanie. Ponad postaciami unoszą się dwa uskrzydlone putta trzymające wieniec laurowy przewiązany wstęgą. Zwieńczenie Stalli Snycerzy jest świadectwem wysokiej klasy kunsztu ówczesnych snycerzy. Cykl obrazów „Panny mądre i głupie” Autor: nieznany Datowanie: połowa siedemnastego wieku obrazy malowane na płótnie, technika olejna Cztery wczesnobarokowe obrazy olejne oprawione w proste, drewniane ramy ilustrują przypowieść Chrystusa o „Pannach Mądrych i Głupich”, . „Grupa panien mądrych” – przedstawia niewiasty zajęte pobożną rozmową. „Grupa panien głupich” – to grupa tańczących kobiet i mężczyzn na otoczonej drzewami polanie. „Grupa panien mądrych spotyka oblubieńca” – pięć ubranych w barwne szaty panien spotyka Chrystusa. „Grupa panien głupich przed zamkniętą bramą” – panny nieroztropne pukają do zamkniętych drzwi. Zachowane obrazy są bardzo cenne, stanowią świadectwo bogatej kolekcji malarstwa, niestety niezachowanej w całości. Stalle gotyckie Autor: nieznany Datowanie: czwarta ćwierć piętnastego wieku drewno dębowe, rzeźbione Wykonane z drewna dębowego ławy składają się z dwóch sześciodzielnych zespołów z ruchomymi siedziskami, z bogatą dekoracją rzeźbiarską. Bestiarium z gotyckich stalli kościoła świętego Jana pełniło poza funkcją dekoracyjną również dydaktyczną, gdyż przypominało potrzebę wyzbycia się grzechów i wad. Stalle gotyckie należą do najstarszych i najciekawszych obiektów historycznego wyposażenia kościoła, pochodzących jeszcze z czasów średniowiecza, gdy kościół świętego Jana był świątynią katolicką. Rzeźba świętego Jana ze zwieńczenia bramy ogrodzenia Autor: nieznany Datowanie: połowa dziewiętnastego wieku Piaskowiec Pełnoplastyczna, kamienna rzeźba przedstawia postać świętego Jana Chrzciciela. Pierwotnie umieszczona była na szczycie zwieńczenia bramy ogrodzenia kościoła. W dwa tysiące jedenastym roku, po konserwacji, figura umieszczona została w kościele świętego Jana. W zwieńczeniu bramy zrekonstruowanego ogrodzenia ustawiono kopię rzeźby.