Home Page > Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk - Centrum św. Jana > YourWay Beacon: Tablica numer cztery -Kaplica chrzcielna, Obraz z kaplicy chrzcielnej – „Chrystus wśród dzieci”, Loża cechu Żeglarzy, Polichromie.
Kaplica chrzcielna Autor: nieznany, fundatorka kaplicy – Katarzyna Zappio Datowanie: tysiąc sześćset sześćdziesiąty dziewiąty rok mosiądz repusowany, złocony Wyposażenie kaplicy składa się z ośmiobocznej chrzcielnicy, ażurowego ogrodzenia oraz obrazu „Chrystus wśród dzieci”. Elementy kaplicy wykonane są z blachy mosiężnej, repusowanej i trybowanej, częściowo złoconej. Chrzcielnica w typie kielichowym osadzona jest na ośmiobocznym trzonie. Na górnej krawędzi czaszy umieszczony jest cytat z Pisma Świętego w tłumaczeniu brzmiący: „Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, ten będzie błogosławiony.” Obraz z kaplicy chrzcielnej – „Chrystus wśród dzieci” Autor: nieznany Datowanie: tysiąc sześćset osiemdziesiąty drugi rok olej na płótnie Obraz przedstawia Chrystusa błogosławiącego dzieci, przyprowadzone do niego przez rodziców i opiekunów. Po przeciwnej stronie obrazu grupa czterech apostołów stojących i jeden klęczący przyglądający się tej scenie, a u dołu obrazu, na kamiennej posadzce, stoi biały piesek. Kaplica chrzcielna jest jednym z najcenniejszych, bogatym w treści symboliczne obiektem historycznego wyposażenia kościoła świętego Jana. Loża cechu Żeglarzy Autor: nieznany Datowanie: tysiąc siedemset dwudziesty czwarty rok drewno rzeźbione, polichromowane, złocone Loża cechu Żeglarzy ma formę przyściennej stalli, czyli ławy, założonej na planie prostokąta. O cechu informuje owalny relief z przedstawieniem godła cechu Żeglarzy. To łódź zwana bordynką, ze złożonym masztem, dryfująca na falach, z dwoma wioślarzami i sternikiem na pokładzie. Po obu stronach owalu znajdują się dwa bliźniacze herby z gmerkami w postaci krzyża z chorągiewką i datą tysiąc siedemset dwadzieścia cztery. W przeszłości w kościele świętego Jana było kilkanaście takich obiektów fundowanych przez cechy na przykład: Kramarzy, Piekarzy, Bursztyniarzy, Murarzy czy zamożne rodziny, takie jak Hagdorn, von Kempen. Z pożogi wojennej ocalała jedynie loża Żeglarzy. Dziś stanowi cenne świadectwo historycznego wyposażenia kościoła świętego Jana. Polichromie Autor: nieznany Datowanie: od piętnastego do osiemnastego wieku polichromie na tynkach Podczas prac konserwatorskich odkryto wiele ciekawych, niewidocznych wcześniej malowideł pochodzących z różnych okresów funkcjonowania kościoła. Do najcenniejszych i największych zarazem przedstawień należy malowidło będące zachowanym częściowo, średniowiecznym przedstawieniem sceny Sądu Ostatecznego. Z jednej strony to średniowieczne miasto, do którego zaprasza święty, natomiast druga strona to profil paszczy potwora i rogaty diabeł. Zachowane fragmenty polichromii są cennym świadectwem dawnego wystroju kościoła.