Home Page > Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk - Centrum św. Jana > YourWay Beacon: Tablica informacyjna numer trzy - Ołtarz główny, Epitafium Wawrzyńca Fabriciusa, Epitafium Jana Hutzingusa.
Ołtarz główny Autor: Abraham van den Blocke Datowanie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt dziewięć – tysiąc sześćset dwanaście piaskowiec, marmur, wapień, rzeźbiony, płaskorzeźbiony, polichromowany, złocony Kamienny ołtarz główny poświęcono patronowi kościoła, świętemu Janowi Chrzcicielowi. Wykonany został z piaskowca gotlandzkiego z elementami z czerwonego marmuru i szarego, zbitego wapienia. Ołtarz dekorowany jest dwustronnie, pierwotnie był polichromowany i złocony. Ma formę monumentalnej, dwunastometrowej, kilkukondygnacyjnej konstrukcji architektonicznej, wypełnionej płaskorzeźbami, wielopostaciowymi scenami, rzeźbami i renesansowo-manierystycznym, bogatym ornamentem. Kamienny ołtarz główny w kościele świętego Jana jest wyjątkowym, pod względem formy i treści, dziełem sztuki nie tylko w Polsce, ale także na skalę europejską. Epitafium Wawrzyńca Fabriciusa Autor: nieznany Datowanie: tysiąc pięćset siedemdziesiąty dziewiąty rok obraz olejny na desce, drewno polichromowane, złocone Epitafium typu architektonicznego z obrazem głównym malowanym techniką olejną na desce, ujęte rzeźbionym obramieniem. Obraz główny przedstawia Chrystusa modlącego się w Ogrójcu, anioła wyłaniającego się z obłoków, postaci trzech śpiących apostołów. Obok Chrystusa rośnie wysokie drzewo oliwne, dalej widoczna jest furtka w ogrodzeniu, przez którą Judasz prowadzi zbrojną kohortę, a w oddali widać panoramę miasta. Poniżej ukazany jest klęczący diakon Wawrzyniec Fabricius oraz trzy klęczące kobiety. Epitafium należy do tych obiektów historycznego wyposażenia kościoła świętego Jana, które są poświęcone osobie związanej z tą świątynią. Fabricius pełnił w kościele przez dwanaście lat posługę kapłańską jako diakon. Epitafium Jana Hutzingusa Autor: nieznany Datowanie: tysiąc pięćset osiemdziesiąty czwarty rok (obraz), tysiąc pięćset dziewięćdziesiąty czwarty rok obrazy olejne na desce, drewno polichromowane, złocone Epitafium typu architektonicznego z obrazem głównym malowanym techniką olejną na desce, ujęte rzeźbionym obramieniem. Obraz główny podzielony jest na trzy sceny z przedstawieniami z Pisma Świętego. Scena dolna przedstawia „Otwarcie szóstej pieczęci”, scena środkowa to wizja Ezechiela, a górna – Sąd Ostateczny. Epitafium Jana Hutzingusa należy do tych obiektów historycznego wyposażenia kościoła świętego Jana, które są poświęcone osobie związanej z tą świątynią. Hutzingus był pierwszym pastorem kościoła i pełnił swoją posługę przez czterdzieści osiem lat.