Home Page > Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk - Centrum św. Jana > YourWay Beacon: Tablica informacyjna numer siedem - Epitafium Tomasza Moviusa, Empora południowa, Krucyfiks z Grupy Ukrzyżowania.
Epitafium Tomasza Moviusa Autor: nieznany Datowanie: tysiąc pięćset siedemdziesiąty siódmy rok obraz olejny na desce, drewno polichromowane, złocone Epitafium typu architektonicznego z obrazem głównym malowanym techniką olejną na desce, ujęte architektonicznym obramieniem. Obraz główny przedstawia Zmartwychwstanie Chrystusa, który unosi się nad otwartym grobem. Po bokach aniołowie trzymający wieńce i palmę przy jego głowie. Poniżej ukazane są postaci trzech śpiących strażników grobu oraz trzech innych, wystraszonych i odwracających się od blasku chwały Zmartwychwstałego. Poniżej ukazany jest klęczący ze złożonymi rękoma rektor szkoły świętojańskiej, Tomasz Movius. Empora południowa Autor: Assmus Scholl – snycerz, Baltzer Muncke – malarz (autor części obrazów) Datowanie: tysiąc sześćset dwadzieścia dwa – tysiąc sześćset sześćdziesiąt sześć drewno rzeźbione, polichromowane, złocone; obrazy malowane techniką olejną na płótnie, długość empory trzydzieści sześć metrów Empora składa się z podestu i bogato zdobionej balustrady składającej się z trzydziestu jeden rzeźb i dwudziestu sześciu obrazów Tematyka dekoracji w całości zaczerpnięta jest z Biblii poczynając od Adama i Ewy, i stworzenia świata, przez starotestamentowych patriarchów - Noe, Abraham czy Izaak, proroków - Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel oraz postaci z Nowego Testamentu - dwunastu Apostołów i czterech Ewangelistów. Od połowy siedemnastego wieku do roku 1944 na emporze, w ławach zasiadali wierni świętojańskiej parafii protestanckiej słuchając kazań pastora, głoszącego słowo Boże z ambony, zamocowanej na filarze naprzeciwko empory. Krucyfiks z Grupy Ukrzyżowania Autor: nieznany, fundator – Hans Notsow Datowanie: tysiąc czterysta osiemdziesiąty drugi rok drewno polichromowane, złocone Wykonane z drewna dębowego rzeźby z Grupy Ukrzyżowania są polichromowane i złocone. Krucyfiks pierwotnie ustawiony był na wzniesieniu symbolizującym Golgotę. Ramiona krzyża mają profilowane brzegi, zakończone medalionami w kształcie czteroliścia, zwieńczone kwiatonami. Gotycka Grupa Ukrzyżowania należy do najcenniejszych zachowanych zabytków historycznego wyposażenia kościoła świętego Jana, jednych z najstarszych, które pochodzą jeszcze z czasów średniowiecza, gdy kościół był świątynią katolicką. Figura Marii stojącej pod krzyżem jest jedynym przedstawieniem Matki Bożej w kościele świętego Jana.