Home Page > Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (Budynek BR) > YourWay Beacon: Pokój wykładowców
Pokój wykładowców drugie drzwi po lewej stronie od wyjścia z windy.