Home Page > Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Białe Błota > YourWay Beacon: 2 Piętro - GOPS Białe Błota
2 Piętro: Znajdują się tutaj: PRACOWNICY SOCJALNI - pokój nr 16 – pracownicy socjalni: M. Wojciechowska, J. Tajl ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - pokój nr 15