Home Page > Urząd Gminy Mogilany > YourWay Beacon: Urząd Stanu Cywilnego: Odpisy Aktów - Pokój 1a, Dowody Osobiste, Kwalifikacja Wojskowa, Meldunki – Pokój 2a