Znajdujesz się w auli, na wprost znajdują się schody prowadzące w dół sali, po lewej stronie znajdują się krzesła, na wprost wejścia na końcu sali znajduje się wyjście ewakuacyjne.