Stoisz na klatce schodowej. Są tu trzy drogi komunikacyjne. Pierwszą możesz wejść schodami na pierwsze i drugie piętro. Drugą możesz wyjść na zewnątrz i kierując się w prawo, dojść za sygnałem dźwiękowym do windy. Trzecią możesz wejść do wypożyczalni książek mówionych, literatury drukowanej dla dorosłych, muzyki i filmów. Na pierwszym piętrze po prawej stronie znajduje się Galeria prezentująca twórczość osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Jeśli po wejściu do Galerii skręcisz w lewo, to dojdziesz do toalety z jej planem tyflograficznym przy wejściu. Oprócz tego, idąc od galerii do toalety, po prawej stronie znajdziesz windę. Na drugim piętrze po lewej stronie znajduje się czytelnia i punkt pomocy cyfrowej wyposażony w urządzenia wspomagające czytanie. Po prawej stronie znajduje się wypożyczalnia literatury na temat niepełnosprawności, materiałów do terapii, książek dla dzieci i młodzieży. Jeśli po wejściu do wypożyczalni skręcisz w lewo, to dojdziesz do sali zajęciowej. Oprócz tego, idąc od wypożyczalni do sali zajęciowej, po prawej stronie znajdziesz windę.