Home Page > Starostwo Powiatowe w Kielcach > YourWay Beacon: Referat do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Znajdujesz się na poziomie -1 przed Referatem do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Tu możesz uzyskać informacje na temat dofinansowań do kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej; sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych; Zajęć klubowych WTZ; Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III oraz programu Aktywny Samorząd Moduł II.