Home Page > Starostwo Powiatowe w Kielcach > YourWay Beacon: Referat do spraw Rehabilitacji Społecznej
Znajdujesz się przed Referatem do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Tu możesz uzyskać informacje na temat dofinansowań do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego; do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych; do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych; usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika oraz programu Aktywny Samorząd Obszar A, B , C i D. Vis a vis znajdują się windy. Idąc w prawą stronę trafisz do Referatu do spraw świadczeń i pomocy instytucjonalnej.