Home Page > Starostwo Powiatowe w Kielcach > YourWay Beacon: Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Znajdujesz się przed Sekretariatem oraz gabinetem Dyrektora PCPR w Kielcach. Idąc w prawą stronę trafisz do Referatu do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, na poziomie -1 znajduję się również Referat do spraw Rehabilitacji Społecznej, na poziomie 2 pokój psychologów oraz radcy prawnego.