Home Page > Sąd Rejonowy w Tucholi > YourWay Beacon: Sąd Rejonowy w Tucholi
Witamy w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi przy ul. Świeckiej 28 Przez drzwi wchodzi się do przedsionka, za którym, na wprost kilka stopni prowadzi na podwyższenie parteru. Tu jest bramka, za którą są drzwi wahadłowe, które prowadzą na poprzeczny korytarz, a za nim schody na wyższe piętra. W lewej części korytarza znajduje się stanowisko ochrony, która również udziela informacji o rozmieszczeniu pomieszczeń, po prawej stronie toaleta publiczna, również dla osób z niepełnosprawnościami oraz sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych. W prawej stronie korytarza w kolejności od lewej znajduje się: sala rozpraw nr 11, sekretariat I Wydziału Cywilnego, sala rozpraw nr 9, w kolejności od prawej: Biuro Podawcze, sekretariat I Wydziału Cywilnego, sala rozpraw nr 7. Schody z parteru prowadzą na poprzeczny korytarz na I piętrze. W lewej części korytarza w kolejności od lewej znajduje się sekretariat Prezesa Sądu Rejonowego, w prawej części sala nr 16, następnie sekretariat II Wydziału Karnego i kolejna sala nr 18. W prawej części korytarza w kolejności od lewej strony znajduje się sekretariat II Wydziału Karnego, następnie kasa, po prawej stronie, czwarte drzwi znajduje się sekretariat II Wydziału Karnego. Z korytarza na I piętrze prowadzą schody na poprzeczny korytarz na II piętrze, w lewej części korytarza, na jego końcu, znajduje się sala nr 25, natomiast w prawej części korytarza, na jego końcu znajduje się sala nr 24, a z prawej strony mały przedsionek prowadzący do sekretariatów III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej znajduje się w budynku przy ul. Świeckiej 59.