Home Page > Altix Gdańsk > YourWay Beacon: Altix Gdańsk
Po przejściu przedsionka budynku należy skręcić w lewo i po około 6 metrach trafisz do portierni, gdzie zostaną udzielone dalsze informacje (w portierni zawsze ktoś jest i bez karty nie można wjechać na wyższe piętra)