Martwym drewnem nazywamy obumarłe drzewa lub ich pozostałości takie jak pniaki czy gałęzie. Obecność martwego drewna jest niezbędna dla prawidłowego obiegu materii w przyrodzie. Zamyka ono cykl krążenia pierwiastków w ekosystemie, a jednocześnie jest miejscem występowania bakterii, grzybów i licznych owadów. Są to organizmy stanowiące ostatnie ogniwo łańcuchów pokarmowych, zapewniające rozkład substancji organicznych. Bez ich obecności las zalegałyby sterty liści, gałęzi i połamanych pni. Obumarłe lub obumierające drzewa stojące stanowią również schronienie dla wielu gatunków ptaków i ssaków. Leżące martwe drewno pełni także ważną rolę w retencji wód powierzchniowych w lesie, ogranicza osuwanie się kamieni i gleby, a w potokach tworzy małe zapory, zwiększając głębokość wody, ułatwiając tym samym żerowanie bezkręgowcom i rybom.