Home Page > Fundacja Wspólnota Nadziei > YourWay Beacon: Poddasze budynek nr 2

Mając schody za plecami należy przejść 3 kroki na godzinę 13. Przechodząc kolejne 6 kroków prosto, znajdują się drzwi otwierane na zewnątrz. Po ich przekroczeniu znajdujesz się w holu. Od lewej strony są kolejno pokoje: pokój mieszkalny 1, pracownia terapeutyczna, pomieszczenie techniczne, pokój trenerów, pomieszczenie administracyjne 1, pomieszczenie administracyjne 2, sala rehabilitacyjna oraz pokój mieszkalny 2. Mając drzwi od holu za plecami przechodząc 5 kroków do przodu po lewej stronie na godzinie 9 znajduje się toaleta, na godzinie 11 pomieszczenie techniczne, a na 12 dźwig.