Home Page > Fundacja Wspólnota Nadziei > YourWay Beacon: 1 piętro budynek nr 1

Znajdujesz się na 1 piętrze. Mając schody za plecami po przejściu 4 kroków po prawej stronie znajduje się dźwig. Po przejściu 3 kroków prosto znajdujemy się w prostopadłym do schodów korytarzu. Idąc od lewej znajdują się kolejno pokoje: pracownia terapeutyczna, pokój Prezesa, pokój Pielęgniarki, pracownia terapeutyczna, toaleta, schowek 1, schowek 2, Sekretariat, pomieszczenie administracji oraz drzwi prowadzące do kolejnych pomieszczeń-korytarza. Od lewej strony na godzinie 9 znajduje się kuchnia następnie po kolei pomieszczenie administracyjne 1, pomieszczenie administracyjne 2 oraz toaleta.