Drewno jest organicznym surowcem odnawialnym, pozyskiwanym głównie ze ścinanych drzew, przede wszystkim z pnia, gałęzi czy pni. Drewno to drzewo po ścięciu i odcięciu gałęzi. Pozostały po ścince pniak wraz z systemem korzeniowym nazywany jest karpą. Jest jednym z najważniejszych surowców w skali globalnej, mimo jego długiego okresu odnawiania. Długi proces wzrostu drzew i co za tym idzie – produkcji surowca – ma ogromnie znaczenie dla stabilności ekologicznej i klimatycznej całego globu. Drzewa podczas swojego wzrostu, w procesie fotosyntezy pochłaniają z atmosfery dwutlenek węgla (CO2) i produkują tlen (O2). Węgiel może pozostawać związany w drewnie nawet przez setki lat po wycięciu rosnących drzew – w konstrukcjach, budowlach, meblach.