Łąki śródleśne to piękna i ważna część krajobrazu zwiększająca jego bioróżnorodność. Kwiaty przyciągają liczne owady, w tym motyle, pożyteczne pszczoły i trzmiele. Owady zapylające rośliny gwarantują im rozmnażanie, a co za tym idzie, przetrwanie w przyrodzie. Łąki są także miejscem bytowania zwierzyny. Dla części ptaków (głównie kuraków polnych) i gryzoni są domem, a dla saren, jeleni, dzików, węży i ptaków drapieżnych miejscem zdobywania pokarmu. Łąki zapewniając pożywienie ssakom kopytnym, utrzymują dziką zwierzynę z dala od pól uprawnych, zmniejszając szkody powodowane przez nią w uprawach rolnych. Dlatego ważne jest, aby utrzymywać je w odpowiednim stanie. Koszenie łąk w odpowiednim terminie chroni je przed zarastaniem i tym samym utrzymuje ich unikalną strukturę.