Lasy bukowe zwane również buczynami to zbiorowiska roślinne z dominacją buka zwyczajnego. Buczyny charakteryzują się silnym zacienieniem dna lasu, gdzie występują niemalże same rośliny cieniowytrzymałe i geofity, czyli rośliny runa, kwitnące zanim na drzewach pojawią się liście. Na dnie lasu bukowego poza roślinami runa znajduje się głównie gęsta ściółka utworzona z opadłych liści. W rejonach górskich domieszkę lasów bukowych stanowią głównie jodła pospolita (Abies alba Mill.) i świerk pospolity (Picea abies L.). W Beskidach spotykamy dwa główne typy buczyn: kwaśną buczynę górską (Luzulo luzuloidis- Fagetum) oraz żyzną buczynę karpacką (Dentario glandulosae- Fagetum). Różnią się one przede wszystkim gatunkami roślin występujących w runie.