Dolina Wapienicy jest jednym z najpiękniejszych miejsc spacerowych w Bielsku-Białej. Turystów i mieszkańców przyciągają tutaj wspaniałe widoki, ścieżki rowerowe i trakty piesze. Teren otaczają malownicze beskidzkie grzbiety opadające ku dolinie lesistymi zboczami. Prowadzą stąd łatwe i dostępne dla każdego szlaki na Dębowiec, Szyndzielnię czy Błatnią. Mniej wprawni turyści przygodę z Beskidami mogą zakończyć w samej dolinie, której centralnym punktem jest zapora wodna im. Ignacego Mościckiego, a jedną z atrakcji nasza leśna ścieżka przyrodnicza. Ścieżka ma formę pętli o długości 4 kilometrów. Zaczyna się przy parkingu leśnym u zbiegu ulicy Tartacznej i Dębowiec w Bielsku-Białej. Następnie wiedzie w górę, wzdłuż Wapienicy do zapory wodnej, by później przejść kładką pod zaporą na drugą stronę rzeki, gdzie biegnie drogą gruntową z powrotem na parking. Na ścieżce znajduje się 12 stanowisk edukacyjnych poświęconych odrębnym zagadnieniom bogactwa przyrodniczego doliny i Beskidów.