Home Page > MOPS w Inowrocławiu > YourWay Beacon: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, PARTER

Jesteś w budynku. Po lewej stronie od wejścia znajdują się drzwi do Biura Obsługi Interesantów nr 1-2, Dodatków Mieszkaniowych nr 3-4, Działu Usług Opiekuńczych nr 5 i 6.

Kierując się na prawo możesz skorzystać z konsultacji prawnych nr 15. Kierując się dalej na prawo znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Tutaj są kolejne drzwi, za nimi 6 stopniowe schody z poręczą z lewej strony. Tutaj znajdują się: informatyk nr 10, stanowisko ds. bezdomności i sekcja świadczeń dziennych ośrodków wsparcia i mieszkań wspomaganych nr 11.

Na wprost od wejścia głównego znajdują się schody w ilości 15 i 8 stopni z poręczą po prawej stronie prowadzące na I piętro.