Jesteś na pierwszym piętrze budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu. W odległości 2,5 metra na wprost schodów zamontowany na ścianie jest plan tyflograficzny.
Na piętrze znajdują się pomieszczenia: pracownia terapii ruchowej numer 11,
pokój wyciszeń numer 12, pracownia krawiecko- rękodzielnicza numer 13, pracownia plastyczno- techniczna numer 14, pracownia komputerowo- edukacyjna numer 15,
księgowość i kadry numer 16, pokój kierownika numer 17, toaleta męska numer 18, toaleta damska numer 18, pracownia porządkowo -gospodarcza numer 19, toaleta dla personelu numer 20, pracownia modelarsko- stolarska numer 21.