Home Page > Obwód Ochronny Rąbka > YourWay Beacon: Przystanek szósty ścieżki przyrodniczej „Rąbka” - Rosiczka okrągłolistna

Rosiczki to rośliny owadożerne występujące na siedliskach bardzo ubogich w substancje odżywcze, a szczególnie w azot. Najczęściej występują na torfowiskach wysokich i przejściowych oraz w borach bagiennych. W Parku spotyka się je również w zagłębieniach deflacyjnych pomiędzy wędrującymi wydmami. Rosiczki posiadają charakterystyczne liście pułapkowe, które zakończone są włoskami gruczołowymi wydzielającymi lepką ciecz wabiącą owady. Trawienie owada i pozyskanie cennego azotu rozpoczyna się z chwilą zamknięcia go w pułapce z liścia.