Home Page > Obwód Ochronny Rąbka > YourWay Beacon: Przystanek piąty ścieżki przyrodniczej „Rąbka” - Lnica wonna

Lnica wonna jest byliną. Części nadziemne rośliny żyją tylko jeden sezon, natomiast korzenie są wieloletnie i zwykle nie przekraczają 1 metra długości. Krzaczkowata, delikatna łodyga na całej swej długości pokryta jest woskiem chroniącym roślinę przed utratą wody. W sytuacji intensywnego zasypywania przez piasek wytwarza odrośla korzeniowe zarówno na pędzie głównym jak i pędach bocznych. Lnica rośnie wyłącznie na wydmach nadmorskich wzdłuż południowo- wschodniego Bałtyku. W Polsce ma status rośliny narażonej na wyginięcie. a ponadto jest endemitem europejskim i dlatego została umieszczona na europejskiej czerwonej liście roślin naczyniowych i światowej czerwonej liście gatunków zagrożonych.