Home Page > Obwód Ochronny Rąbka > YourWay Beacon: Przystanek czwarty ścieżki przyrodniczej „Rąbka” –Żaba jeziorkowa

Żaba jeziorkowa zamieszkuje śródleśne mniejsze, płytkie i zarośnięte zbiorniki wodne oraz rowy melioracyjne. Jest gatunkiem ciepłolubnym o aktywności wyłącznie dziennej i związanej ściśle ze środowiskiem wodnym. Zimuje najczęściej na lądzie. Żywi się pajęczakami, owadami, dżdżownicami i ślimakami. Sama zaś jest pokarmem dla ptaków, ssaków drapieżnych i dużych ryb. Wśród żab zielonych, do których zalicza się także żabę śmieszkę i zieloną, wyróżnia się niewielkimi rozmiarami.