Home Page > Latarnia morska Czołpino > YourWay Beacon: Nadmorski bór wrzoścowy

Podzespół wrzoścowy rośnie w wilgotnych obniżeniach i zagłębieniach, w związku z tym można tu spotkać wiele gatunków zaliczanych do flory torfowisk. W drzewostanie, oprócz sosny, spotkać można brzozę omszoną i olszę czarną. Warstwa krzewów jest uboga, jednak bardzo bujnie rozwija się runo z borówką bagienną zwaną pijanicą, żurawiną błotną, bagnem zwyczajnym oraz chronionym wrzoścem bagiennym. Od nazwy wrzośca przyjęto nazwę tego podzespołu nadmorskiego boru sosnowego. Warstwę przyziemną pokrywa zwarty dywan mchów z gęstymi kępami płonnika.