Home Page > Źródełko Świętego Franciszka > YourWay Beacon: Przyrodnicza ścieżka edukacyjna (niebieska + szlak czerwony) Jeden ze szczytów Korony Gór Polski CO TO JEST PARK NARODOWY

Park Narodowy to najwyższa forma ochrony przyrody w Polsce. To obszar o unikatowych walorach przyrodniczych, naukowych, społecznych, kulturowych i edukacyjnych. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że jest zachowany w stanie naturalnym lub w niewiele zmienionym przez działalność człowieka. Najważniejszym zadaniem parku narodowego jest ochrona przyrody z całą jej różnorodnością biologiczną i walorami krajobrazowymi, dbanie o bezpieczeństwo wszystkich jej elementów, zachowanie lub przywracanie przyrody do stanu naturalnego. Park narodowy to również: badania naukowe, edukacja, turystyka, rekreacja oraz ochrona dziedzictwa kulturowego. Czy wiesz, że: Na świecie najstarszym Parkiem Narodowym jest utworzony w 1872 roku Park Narodowy Yellowstone w USA, największym natomiast jest Park Narodowy Grenlandii. Jego powierzchnia to 972 000 km2 – trzy razy więcej niż cały obszar Polski. W Polsce istnieją obecnie 23 Parki Narodowe, które zajmują tylko ok. 1% powierzchni naszego kraju. W Polsce najstarsze są: Pieniński i Białowieski Park Narodowy, które powstały w 1932 roku. Świętokrzyski Park Narodowy został utworzony w 1950 roku jako trzeci. Najmłodszy jest Park Narodowy „Ujście Warty” z 2001 roku. Największym Parkiem w Polsce jest Biebrzański Park Narodowy o powierzchni 592,23 km2, a najmniejszym Ojcowski Park Narodowy o powierzchni 21,46 km2. Dla porównania Świętokrzyski Park Narodowy posiada powierzchnię 76,32 km2.