Home Page > Źródełko Świętego Franciszka > YourWay Beacon: Przyrodnicza ścieżka edukacyjna (niebieska + szlak czerwony) Jeden ze szczytów Korony Gór Polski KAPLICZKA I ŹRÓDEŁKO ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Kapliczka świętego Franciszka i znajdujące się obok źródełko jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w sercu Gór Świętokrzyskich. Jej dzieje sięgają 1641 r. kiedy bernardyńscy bracia świeccy z klasztoru w Świętej Katarzynie postanowili zbudować przy źródełku kapliczkę pod wezwaniem św. Franciszka - patrona przyrody, a dziś również ekologii i ekologów. Dzisiejsza kapliczka powstała prawdopodobnie w XIX wieku. Obok kapliczki możemy podziwiać źródełko. Woda w nim, według miejscowych wierzeń, ma moc leczenia oczu. Moc ta pochodzi od łez wylanych przez dziewczynę opłakującą utratę siostry.

Dziś źródełko jest obudowane kwarcytową studnią, w której przeglądają się stare jodły i buki. Od czasu do czasu z wody wydobywają się pękające bańki gazu. Źródełko przez cały rok ma niemal stałą temperaturę i nigdy nie zamarza.

Czy wiesz, że:

• W granicach Parku znajdują się 144 źródła, w tym 8 z nich to źródła okresowe

• W Świętokrzyskim Parku Narodowym możemy napotkać inne kapliczki np. kapliczkę św. Mikołaja, Dąbrówki czy tzw. napoleońską. Każda z nich fascynuje nas swoją historią

• Lasy świętokrzyskie od wieków były miejscem kryjówek powstańców

i żołnierzy. Schronienie znaleźli tu między innymi powstańcy styczniowi, a we wrześniu 1943 roku w tych okolicach obozowały oddziały partyzanckie Armii Krajowej dowodzone przez porucznika Jana Piwnika o pseudonimie „Ponury”