Home Page > Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim > YourWay Beacon: Tablica informacyjna zawierająca informacje o dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach projektu pt. "WSBIP - uczelnia dostępna" realizowanego w okresie 01.11.2019-31.12.2021
Wyższa Szkoła Biznesu i w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie 01.11.2019 - 31.12.2021 realizuje projekt pt. „WSBiP - uczelnia dostępna”. Celem projektu jest zrealizowanie ścieżki MIDI, czyli osiągnięcie w uczelni znaczącego wzrostu dostępności uczelni dla osób z niepełno- sprawnościami w sześciu obszarach: 1. Struktura organizacyjna 2. Architektura 3. Technologie wspierające 4. Procedury 5. Rodzaje wsparcia edukacyjnego 6. Szkolenia podnoszące świadomość niepełnosprawności. Dofinansowanie projektu z UE: 2 578 060,00 zł