Home Page > Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim > YourWay Beacon: Instrukcja postępowania na wypadek pożaru
KAŻDY, KTO ZAUWAŻY POŻAR, ZOBOWIĄZANY JEST NIEZWŁOCZNIE: 1. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w strefie zagrożenia. 2. Telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić Straż Pożarną, podając: - gdzie się pali - adres, nazwa obiektu, kondygnacja, - co się pali - mieszkanie, piwnica, dach, biuro, - czy jest zagrożone życie ludzkie, - numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia). 3. Powiadomić właściciela, zarządcę lub służbę dozorowania obiektu. 4. Przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy gaśnic. 5. Udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagrożonym. 6. W miarę możliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację itp. przed pożarem i osobami postronnymi. DO CZASU PRZYBYCIA STRAŻY POŻARNEJ akcją kieruje właściciel obiektu, zarządca lub pracownik ochrony, względnie osoba najbardziej energiczna i opanowana: po przybyciu jednostek Straży Pożarnej - kierujący działaniami ratowniczymi. TELEFONY ALARMOWE Telefon ratunkowy 112 Państwowa Straż Pożarna 998 Policja 997 Pogotowie ratunkowe 999 Pogotowie gazowe 992 Pogotowie energetyczne 991 Pogotowie wodno-kanalizacyjne 994