Home Page > Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim > YourWay Beacon: Instrukcja obsługi platformy schodowej
1. Sprawdź czy platforma jest włączona - wyświetlacz LCD na panelu przednim platformy powinien wyświetlać informacje. Jeśli nie - włącz wyłącznik zasilania na szafie sterowniczej lub włóż i przekręć klucz w stacyjce na obudowie napędu (górna część szyny] w pozycję włączony „I". Włóż wtyk pilota na spiralnym kablu do gniazda po boku platformy. Upewnij się, czy czerwony przycisk STOP nie jest wciśnięty. 2. Jeśli konieczne jest przywołanie - przekręć klucz w pozycję włączony na pilocie radiowym. Naciśnij przycisk przywoływania z oznaczeniem żądanego przystanku: górny lub dolny i trzymaj do momentu zatrzymania platformy. 3. Rozłóż podłogę platformy poprzez pociągnięcie za brzeg podłogi w dół. Barierki automatycznie się rozłożą. Podnieś jedną z barierek ruchem w górę (klapa najazdowa rozłoży się], tak aby móc wjechać na platformę. 4. Wjedź na platformę, pamiętaj maksymalne obciążenie platformy dla osoby z wózkiem wynosi 225 kg. Opuść uniesioną barierkę ruchem w dół. Rampa najazdowa podłogi automatycznie uniesie się do góry. 5. Wciśnij i trzymaj przycisk wybranego kierunku jazdy na pilocie na spiralnym kablu, do momentu gdy dojedziesz do wybranego miejsca. Następnie podnieś jedną z barierek ruchem w górę (klapa najazdowa rozłoży się), tak aby móc wyjechać z platformy. 6. Opuść platformę, a następnie złóż podłogę wraz z barierkami, by kolejne osoby mogły ją przywołać i z niej korzystać. Uwaga! Podczas jazdy na platformie może znajdować się tylko jedna osoba na wózku inwalidzkim. Nie demontować urządzeń zabezpieczających. Obserwować tor jazdy platformy!