Home Page > Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego > YourWay Beacon: Brama od strony wjazdu

Wejście na teren campusu uczelni. Na 9:00 ścieżka prowadząca w stronę budynków uczelni. Budynek C będzie znajdował się po lewej stronie, a budynek B pierwszy po prawej.