Home Page > Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego > YourWay Beacon: Schody poziom 2 - budynek C.

Schody poziom 2 - budynek C. Na 7:00 znajduje się barierka, wzdłuż której można dotrzeć na schody prowadzące na 3 piętro, a kierując się na 4:00 dojdziemy na schody prowadzące na poziom 1. Na 8:00 winda i obok sekcja toalet. Na 1:00 boczny korytarz z salami wykładowymi od C243 do C246. Na 11:00 w głębi sale od C207 do C224.