Główny Rektorat Władz Uczelni. W celu dostania się do pomieszczenia, należy użyć dzwonka (drugie małe urządzenie na prawo od szklanych drzwi wejściowych do sekretariatu Rektora).