Za drzwiami na lewo znajduje się gabinet Prorektora ds. Ogólnych, na prawo gabinet Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich.