Home Page > Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego > YourWay Beacon: Winda poziom 2 bud. B.

Na 9:00 toalety, na 10:00 korytarz prowadzący do Rektoratu, na 3:00 prostokątny hol. Na 12:00 balustrada okalająca klatkę schodową. Idąc wzdłuż niej dojdziemy do dolnego biegu schodów. (Uwaga na krzesła wzdłuż balustrady).