Aula budynku B008. Wewnątrz auli na lewo u dołu miejsca dla prelegentów, na wprost pną się w górę kolejne rzędy miejsc dla audytorium (ułożone w stylu amfiteatru).