Home Page > Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego > YourWay Beacon: Winda poziom 0 bud. B.

Na 9:00 toalety, na 10:00 korytarz wiodący do sal od B014 do B020, na 12:00 znajduje się łącznik pomiędzy górnym a dolnym biegiem schodów, na 3:00 główny hol. Na 1:00 drzwi wyjściowe.