Schody poziom 2 bud. A. Na 4:00 bieg schodów wiodących na poziom 1. Na 8:00 korytarz z salami od A209 do A220. Na 12:00 mały prostokątny hol. Brak bezpośredniego przejścia do sal znajdujących się w tylnej części budynku A na poziomie 2.

Profile: Visual impairment

Profile: No architectural barriers

Profile: Hearing problems

Profile: Needs simplified text